Directiva ue privind bancile

Directiva UE Atex stabilește cerințele de bazã care trebuie respectate de orice produse care sunt destinate a fi îndeplinite în zonele potențial explozive. Standardele corelate funcțional cu informațiile definesc cerințele specifice. În cadrul reglementãrilor interne introduse în statele membre individuale, sunt stabilite cerințe care nu sunt specificate nici de directivã, nici de standardele interne. Reglementãrile interne nu pot fi diferite de prevederile directivei și nici nu pot ajunge la înãsprirea cerințelor stabilite de directivã.

HemorrhoSTOPHemorrhoSTOP - Reteta cea mai eficienta pentru hemoroizi!

Directiva Atex a fost inclusã în acțiunea de minimizare a riscurilor asociate cu utilizarea oricãrui produs în intervalele în care poate fi atmosfera potențial explozivã.Producãtorul este singurul responsabil pentru a determina dacã un anumit produs este supus evaluãrii cooperãrii cu pãrțile atex și pentru adaptarea unui articol dat la aceste standarde.Certificarea Atex este necesarã pentru succesul produselor care se aflã în vecinãtatea pericolelor de explozie. Zona de pericol existã în câmpul în care sunt fabricate, utilizate sau depozitate substanțe care, în legãturã cu aerul, pot forma amestecuri explozive. În special, calitatea acestor substanțe pare a fi: lichide, gaze, praf și fibre inflamabile. Acestea pot fi, de exemplu, benzine, alcooli, hidrogen, acetilenã, praf de cãrbune, praf de lemn, praf de zinc.Pentru izbucnirea gândirii în succes, când o cantitate mare de energie rezultatã dintr-o sursã de aprindere eficientã ajunge într-o atmosferã explozivã. Dupã declanșarea incendiului vine explozia, care reprezintã o amenințare gravã la adresa locuințelor și a sãnãtãții umane.