Obligatorie de numerar pe o suma forfetara

Administrãm magazinul în care se înregistreazã cifra de afaceri pãstrând în același timp casa de marcat. Foarte des, clienții doresc sã plãteascã pentru bunurile achiziționate într-o valutã strãinã, de obicei în euro. Este posibil înregistrarea valorii fiscale într-o altã monedã?

În clubul cu artã. 111 par. 3a alineatul 1 din Legea privind TVA-ul de conducere înregistrãrile utilizând contribuabilii TVA în numerar sunt necesare pentru a efectua imprimați o chitanțã sau facturã cu toate vânzãrile, și, de asemenea, pentru a gestiona documentul tipãrit la client.

În § 10 alin. 1 punct 14 din Regulamentul privind condițiile tehnice, precum și în § 8 alin. 1 secțiunea 14 din Regulamentul privind numerar, ceea ce face ca datele pe care ar trebui sã znajdywaæ pe contul fiscal, trebuie sã ne referim neapãrat moneda în care vânzarea este evidențiatã, cel puțin valoarea totalã a vânzãrilor brute.

Principalele criterii și condițiile tehnice necesare pentru efectuarea înregistrãrilor de case de marcat sunt înregistrate, însã la punctul 2 al regulamentului privind condițiile tehnice.

Astfel, în învãțarea § 14 alin. 1 din acest program decisiv de vânzare în instalație ar trebui sã includã Funcția: permite introducerea de contribuabil redenumirea moneda în care vânzarea este evidențiatã, sau abrevierea sa, în plus fațã de programul înainte de schimbare, prin introducerea unor momente de timp și de schimbare; a salva momente și depozitare timp începe sã ținã registre de vânzãri în urmãtorea valutã în mintea fiscale și, de asemenea, conversia sumei din valoarea vânzãrilor brute pentru alte valute, cu rezultatul conversiei, împreunã cu un cost și decontarea de platã trebuie sã fie închise în contul fiscal logo-ul fiscal cu desemnarea monedelor ; conversia trebuie fãcutã cu o sensibilitate de cel puțin șase zecimale și rezultatul conversiei trebuie rotunjit la douã zecimale.

Și pentru a marca abrevierea denumirilor de valutã strãinã se referã la denumirile folosite de Nasz Bank Polski.

Astfel, în cazul în care contribuabilul este de gând sã vândã materiale la gândul consumatorilor care plãtesc prețul în valute strãine, sunt de regulã, trebuie sã aibã un registru de numerar, decorate într-o funcție care va oferi rata de schimb de conversie.

Din formularul prezentat în studiu se poate deduce cã plata pentru articolele achiziționate va fi folositã în euro, în ordinea în care valoarea contractelor va fi formulatã în zloți. Regulamentele care ocupã TVA nu reglementeazã problema ratei de schimb pe care trebuie sã o luãm pentru a converti suma în zloți în euro.