U certificat

Ipoteze de bază ale Comunității Europene

Răspuns precis la test "ce este un certificat CE?" este legat de soluția presupunerilor de bază de a fi Uniunea Europeană. Se exprimă faptul că la baza exercitării sale se află trei principii: libera circulație a mărfurilor, femeilor și banilor. Pentru a crea principiile de mai sus, statele membre ale UE au decis să depășească toate barierele în calea comerțului intracomunitar și au convenit, de asemenea, asupra unui acord de politică comună cu partenerii din afara UE. Datorită schimbului curent pe piața comunitară, a fost creată o zonă de schimb, adecvată ultimei, care are un loc în măsurile unei țări. El a câștigat compania pieței locale unice sau a pieței comune.

Piața comună europeană și introducerea mărfurilor pe piață

Una dintre cele mai numeroase dificultăți legate de comerțul dintre țări sunt cerințele naționale privind mărcile și siguranța produselor. În orice țară, au fost în vigoare modele noi și cantități care au fost împărțite semnificativ între diferite țări. Producătorul care plănuia să ofere produsele noastre în țările viitoare trebuia să îndeplinească cerințele individuale. În final, abolirea dificultăților comerciale a devenit necesară pentru a elimina aceste diferențe. Standardele asociate cu achiziționarea de articole nu au putut fi ridicate. De aceea, unificarea valorilor în întreaga comunitate a devenit singura cale de ieșire, datorită căreia schimbul comercial depindea de aceste singure cerințe.

La început, s-a încercat reglementarea reglementărilor UE în legătură cu categoriile individuale de mărfuri și bunuri. Datorită gradului enorm de complexitate și a proceselor care consumă timp, o astfel de soluție a fost abandonată.

Soluția s-a dovedit a fi simplificarea armonizării tehnice. Cerințele de bază de securitate au fost definite pentru un grup de produse, care trebuie să fie făcut înainte ca produsul sau produsul să fie introdus pe piața unică europeană.

Antreprenorii din afara UE care necesită comercializarea produsului pe o piață comunitară, de exemplu, din Turcia, trebuie să se asigure că produsul lor respectă standardele și valorile UE privind calitatea. Este responsabilitatea lor să demonstreze acest fapt.

Au fost create standarde armonizate, datorită cărora antreprenorii știu ce cerințe esențiale trebuie îndeplinite. Nu este totuși obligația de a folosi aceste adevăruri. Antreprenorul care, în următoarea formă, dovedește că este rezistent, admite să candideze pe piața comunitară.

Certificat CE - declarație de producător

Marcajul CE nu este altceva decât o declarație a producătorului conform căreia produsul îndeplinește anumite cerințe ale informațiilor care îl tratează.Are forma unui simbol al declarației producătorului sau a reprezentantului autorizat. Acesta confirmă faptul că produsul a fost creat în conformitate cu cerințele principale introduse în informațiile despre produs. El poate fi apoi directive individuale sau ușor diferite.

Dreptul comunitar prevede prezumția de conformitate și cerințele minime de siguranță pentru un produs marcat CE.

Certificatul CE este depus pe material la responsabilitatea individuală a producătorului sau a unui reprezentant autorizat. Acest lucru se întâmplă și după ce s-a dovedit că produsul îndeplinește cerințele stricte ale directivei. Pentru a stabili acest fapt, procedura de evaluare a conformității este amânată și o declarație pozitivă urmată de o declarație de conformitate. Procedurile de evaluare a conformității pot diferi în raport cu riscurile asociate cu utilizarea unui anumit produs. Cu cât este mai mare pericolul de utilizare a produsului și cu atât este mai grav, cu atât mai multe proceduri trebuie efectuate de către producătorul său sau de un reprezentant autorizat. În unele cazuri, este necesar să se îndeplinească cerințele a chiar o duzină de standarde comunitare.